КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Сторони домовились, що вся інформація, що отримується ними в ході виконання Договору є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати, не передавати будь- якій іншій особі конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням умов Договору, за виключенням випадків, передбачених чинним Законодавством України.
  2. Сторони зобов’язані гарантувати збереження конфіденційної інформації, яка стала відомою у зв’язку з виконанням умов цього Договору. При цьому кожна зі Сторін зобов’язується не розголошувати та не використовувати конфіденційну інформацію з вигодою для себе чи третіх осіб як під час виконання Договору, так і в подальшому. У разі заподіяння одній зі Сторін збитків в результаті розголошення інформації по вині іншої Сторони, остання відшкодовує завдані збитки Стороні, що їх понесла. Інформація, що містить конфіденційну інформацію, може бути розголошена іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, виключно у випадках та в порядку, встановлених Законодавством України, а також судовим органам України в обсягах, необхідних під час захисту Сторонами своїх порушених прав та законних інтересів.